Poskytované služby

Komplexní vedení účetnictví

 • Standardní účetní služby pro obchod a služby
 • Individuální nabídka komplexních služeb a osobní přístup k zákazníkovi
 • Účtování bytových domů a neziskových organizací
 • Možnost využití účetního systému POHODA pro Vaše přehledy
 • Dohled nad účtováním v případě že si základní účetnictví vedete sami

Vedení daňové evidence

 • Vedení daňové evidence v souladu s platnými zákony a zvyklostmi
 • Zpracování DPH a kontrolních hlášení a dalších daní v rámci daňové evidence
 • Příprava k podání daňového přiznání a jeho následné vypracování.
 • Služby daňového poradce

Zpracování daňových přiznání a dalších povinností

 • Vypracovávání DPH přiznání, kontrolních hlášení a dalších povinností
 • Zpracovávání dalších daňových přiznání a přehledů (silniční daň, daň z nemovitostí)
 • Průběžné zpracování účetních závěrek za požadovaná období
 • Finalizace účetnictví a příprava daňového přiznání právnických osob

Mzdová a personální agenda

 • Zpracování mezd podle aktuálních platných zákonů a norem
 • Vedení kompletní personální agendy včetně požadovaných přehledů a hlášení
 • Komunikace s úřady – víme co, kde a jak zařídit
 • Odborný dohled a poradenství mzdové problematiky

Daňové poradenství a služby daňového poradce

 • Vždy aktuální znalosti zákonů, norem a povinně podávaných dokumentů
 • Optimalizace účetnictví pro daně dle platné legislativy
 • Programy daňových úlev a slev na daních
 • Zastupování při jednání s úřady státní správy
 • Řešení problémů s finančními úřady prostřednictvím daňového poradce

Poradenství pro manažerské účetnictví a účetní analýzy

 • Příprava šablon pro účetní data a jejich zpracování
 • Vyhodnocování účetních analýz a návrhy doporučení
 • Využití controllingových nástrojů v účetnictví
 • Softwarová podpora výkaznictví, controllingu a účetních analýz v MS Excel