Ceník služeb

Cena za naše účetní služby je dána dohodou podle rozsahu prací, pravidelnosti a typu vedení účetnictví.  Při jejím stanovení vycházíme z níže uvedených sazeb:

Vedení účetnictví – právnické osoby, plátci DPH

kompletní zaúčtování do 50 řádků v deníku za měsíc 2.000,- Kč / měsíc
zaúčtování nad 50 řádků v deníku za měsíc 2.000,- Kč / měsíc + 25,- Kč za každý další řádek

Vedení účetnictví – právnické osoby, neplátci DPH

kompletní zaúčtování do 50 řádků v deníku za měsíc 1.500,- Kč / měsíc
zaúčtování nad 50 řádků v deníku za měsíc 1.500,- Kč / měsíc + 25,- Kč za každý další řádek

Daňová evidence, plátci DPH

kompletní zaúčtování do 50 položek za měsíc 1.500,- Kč / měsíc
zaúčtování nad 50 řádků v deníku za měsíc 1.500,- Kč / měsíc + 20,- Kč za každý další řádek

Daňová evidence, neplátci DPH

kompletní zaúčtování do 50 položek za měsíc 1.000,- Kč / měsíc
zaúčtování nad 50 řádků v deníku za měsíc 1.000,- Kč / měsíc + 20,- Kč za každý další řádek

Další služby vedení účetnictví

přiznání DPH a kontrolní hlášení v ceně příslušného paušálu
účetní závěrka od 1.500,- Kč, dle rozsahu
vedení knihy jízd 500,- Kč / vozidlo / měsíc
zastupování na úřadech 350,- Kč / hodinu
mzdová agenda viz. samostatný ceník
další nespecifikované požadavky individuální cena

Mzdová agenda

do 10 zaměstnanců za měsíc 180,- Kč / osobu / měsíc
nad 10 zaměstnanců za měsíc 150,- Kč / osobu / měsíc
Cena zahrnuje:
Výpočet a zaúčtování mezd včetně srážek a záloh
Výpočet a zaúčtování odvodů včetně měsíčních přehledů
Přihlášení a odhlášení zaměstnance na ZP a ČSSZ (PSSZ)
Výplatní pásky a listiny, evidence smluv
roční zúčtování mezd a vypracování přehledů pro FÚ, evidenčních listů a potvrzení o zdanitelných příjmech účtováno jako jeden měsíční paušál
další nespecifikované služby individuální cena

Daňová přiznání a služby daňového poradce

Odklad daňového přiznání přiznání daňovým poradcem 5.000,- Kč, pro zákazníky se smlouvou ZDARMA
Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob s přílohami 5.000,- Kč
Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně příloh a přehledů 2.500,- Kč
Daň silniční 1.000,- Kč / do pěti vozidel
Daň z nemovitosti 600 Kč
Samostatné vypracování DPH přiznání včetně kontrolních hlášení 1.500,- Kč
Služby daňového poradce – mailové dotazy a komunikace ZDARMA
Služby daňového poradce – poradenství 950,- Kč / hodinu
Další nespecifikované služby individuální cena

OSTATNÍ SLUŽBY

individuální cena