REFERENCE

JUBELA, s.r.o.

Komplexní vedení účetnictví od roku 2008, účtování dotačních vzdělávacích projektů i investiční výstavby, řešení zahraničních plateb, vypracovávání závěrek a daňových přiznání včetně průběžných přiznání DPH a kontrolních hlášení. Mzdové účetnictví a agenda včetně zastupování na úřadech a vypracovávání povinných přehledů. Vypracovávání finančních analýz a šablon pro vnitrofiremní účetnictví. Převody elektronických podkladů pro zaúčtování do účetního programu POHODA a výstupy do aplikace manažerských analýz.

Fond dalšího vzdělávání (organizační složka MŠMT)

Odborné vedení stáží na pozici Samostatný účetní specialista od roku 2013 s rozsahem pro každou skupinu několikaměsíčního trvalého dohledu nad účtováním. A to v rozsahu: standardní účtování (fakturace, typování dokladů a spárování, vedení pokladny, pohledávky a závazky…), dále vedení mzdové agendy, řešení nestandardních účetních případů (dotace, zahraniční platby, DPH koeficient, investice …), závěrkové operace a přípravy daňových přiznání včetně jejich příloh.

Úřady práce – odbory rekvalifikací (organizační složka MPSV)

Lektorství rekvalifikačních kurzů Účetnictví s řízenou praxí od roku 2012 s rozsahem pětitýdenních celodenních kurzů a následným trvalým dohledem nad účtováním. A to v rozsahu: standardní účtování (fakturace, typování dokladů a spárování, vedení pokladny, pohledávky a závazky…), vedení mzdové agendy a závěrkové operace účetního roku.

SENSUAL, s.r.o.

Komplexní vedení účetnictví od roku 2013.

EVEREST, s.r.o.

Spolupráce při vedení účetnictví od roku 2008 pro klienty společnosti.

MARCO, Ing. Martin Štěpánek

Komplexní vedení daňové evidence od roku 2011.